Partnerský rozbor

Záměrem partnerského rozboru je pochopit jak odlišné tak i společné stránky obou partnerů. Protože pokud známe potřeby toho druhého, jeho způsob vnímání světa, psychické, mentální, sexuální a fyzické potřeby, pak jsme schopni nejen spolu lépe vycházet, ale být spolu skutečně šťastni! Silná láska na začátku vztahu může často oslabovat a dokonce se i úplně vytratit pouze proto, že partnerům chybí vzájemné porozumění. Každý jsme bytost s odlišnými charakterovými, fyzickými i mentálními vlastnostmi. Například častým problémem ve vztahu je odlišná schopnost a potřeba slovní komunikace. Pro někoho je důležité, věci si vyříkat ihned, někdo potřebuje více času na rozmyšlení a pro některé je mluvení o vlastních citech tak náročné, že raději neřeknou vůbec nic a místo toho se projevují skutkem atd.

Ve své praxi se setkávám s různými problémy vztahů. Často ale jde o různá drobná nedorozumění a nepochopení způsobená právě odlišnou potřebou komunikace. Existují samozřejmě i závažnější problémy, které je numerologie též schopná odhalit. Nastávají i případy, kdy dva lidé setrvávají v naprosto nefunkčním vztahu jen ze strachu, že zůstanou sami. Partnerský rozbor pak potřebují pouze jako poslední potvrzení a odvážné nakopnutí ke změně. Protože láska čeká na každého z nás a je jen na nás zda ji pustíme do našeho života, udržíme ji a budeme šťastni.