Osobní rozbor

Záměrem osobního rozboru je pomoci odpovědět na otázky: Jaký jsem? Jaká jsem? Jaká je moje cesta? Co je pro mě dobré? Čeho se mám vyvarovat a na co si dát pozor? Kdo jsem?

Numerologie je skutečně nenahraditelným nástrojem právě v odpovědích na tyto otázky, které si lidé často kladou sami sobě. Rodíme se do tohoto světa s určitým záměrem a máme svoje zvláštní schopnosti. Každý jsme jedinečná a neopakovatelná bytost. To, co je dobré pro jednoho, může byt špatné pro druhého. Máme ale všichni jednu věc společnou – chceme být šťastni. V numerologii štěstí znamená kráčet svoji vlastní cestou, uplatňovat svoje silné stránky, dělat to, co přináší radost, a mít po boku toho, kdo je nám souzen...