Kdo jsem?

Tuto otázku si alespoň jednou za život položí každý člověk. Spolu s ní se často objevují i další otázky, například: „Proč jsem tady?“, „Jaký je můj životní úkol?“, atd. I když lidstvo prodělalo velký technický pokrok a naši historii obohatilo mnoho nových příběhů, stále dál a dál hledáme odpovědi na tyto otázky. V posledních letech se lidstvo začíná čím dal více obracet na prastaré vědy, které nás doprovází v našem vývoji po celou dobu naši existence. Ukázalo se, že za ta mnohá léta tyto staré znalosti nikam nevymizely a že jsou stále aktuálně použitelné. Numerologie je jedna z nich. Jedná se o velmi prastarou vědou, kde jsou čísla speciálním jazykem, přes který již naši dávní předkové dokázali popisovat svůj svět a dnešní svět plný digitálních technologií na čísla taky nezanevřel. A právě v tomto jazyce se skrývají i odpovědi vedoucí k vyjasnění mnohých otázek, včetně té: “Kdo jsem?“

Datum narození je pro numerologa hlavním a zcela nezbytným podkladem. Je důležité jak pro základní analýzu, tak pro další výpočty. Ze kterých se lze mimo jiné dozvědět například: o Životní cestě, o svém aktuálním periodu devítiletého cyklu a o spoustě dalších zajímavých informací. Znalost své Životní cesty nám pomáhá pochopit, co bychom měli v životě dělat a na co se zaměřit. Je to základní vodítko pro pochopení sebe sama, pro výběr vzdělání, pro práci, atd. Pak aktuální osobní perioda devítiletého cyklu nese informaci o tom, na co by jsme se měli konkrétně zaměřit, čemu se raději vyhnout a jaké věci řešit. Osobní perioda devítiletého cyklu je totiž každý rok jiná a tak tato informace dokáže být v každodenním životě velmi nápomocná. Charakterové vlastnosti, skryté talenty, fyzické, psychické a emocionální stránky lze pak vyčíst s celkové analýzy data narození.

Numerologie dokáže být velmi trefná, zajímavá a nepostradatelná pro ty, kdo se rozhodnou využívat její znalosti. Protože ten, kdo pro sebe jednou odhalil tajemství čísel, už nikdy nebude ve svém životě bezradně tápat.