Astro-numerologický rozbor

Numerologie a čínská astrologie mají stejné cíle, ale používají odlišné techniky. Numerologie pracuje s čísly data narození, životní cestou a osobním devítiletým cyklem. Čínská astrologie pracuje se čtyřmi osobními zvířaty a s pěti prvky. Každý člověk má své zvíře hodiny, dne, měsíce a roku narození. Stejně tak má každý člověk svůj osobní prvek. Osobním prvkem může být oheň, země, kov, voda nebo dřevo. Numerologie a čínská astrologie mají dlouhou historii a obě pracují s datem narození. Mají ovšem odlišný způsob podávání a interpretace získaných informací. Ve výsledků ale popisují podobné věci a tím se dají pěkně kombinovat. V astro-numerologickém rozboru využívám nejlepších vlastností obou oborů. Numerologie a astrologie se dokáží totiž vzájemně dobře doplňovat a tak spolu podávají člověku více zajímavých informací. Z astro-numerologického rozboru se lze dozvědět svá astrologická zvířata a jejich vzájemné vztahy, svůj osobní prvek, životní cestu, aktuální a nejbližší období osobního devítiletého cyklu. Člověk dokáže obvykle snadněji porozumět astrologickým zvířatům než abstraktnějším číslům. Astrologická zvířata nejenom představují charakterové vlastnosti konkretního člověka, ale i popisují úspěšná a méně úspěšná životní období. Dokáží trefně vysvětlit proč některé vztahy fungují a jiné ne. Stejně tak poukazují na to, co k sobě některé lidi přitahuje a jiné odpuzuje. Astrologická zvířata radí, jaké povolání jsou pro konkrétního člověka vhodnější. Znalost osobního prvku pomáhá například v otázkách zdraví, při volbě vhodného prostředí a efektivně dobíjet osobní energii.