Čínská Astrologie a Numerologie

Čísla v sobě nesou obrovské množství informace. V číslech se totiž užasnou a přesnou formou odráží svět kolem nás. Je to jazyk, který dokáže vystihnout a popsat jak současnou realitu tak dokonce i vliv času. Přitom se vůbec nejedná o věštění, i když numerologie je s tímto často chybně zaměňována. Informace zakódována v číslech a datech nám dokáže v životě hodně pomoci. Způsobu využití této informace je nekonečně mnoho. Například velmi efektivní je numerologie v popisu osobnosti, zejména ke zodpovězení otázek: “Kdo jsem?“, “Jaký jsem?“, “Jaká jsem?“. Z minima vstupních dat lze vyčíst charakterové vlastnosti, talenty, způsoby chování, vnímaní světa a co je velmi podstatné – porozumět vlastnímu životnímu poslání. V partnerských rozborech pak numerologie pomáhá pochopit, jak odlišní jsme a jak se spolu naučit vycházet, prožívat vztah šťastněji a hlouběji. Protože když víme jak komunikovat s druhým člověkem, co je pro něj důležité, jak se projevuje, jaké období zrovna prožívá, pak to vnáší do života tolik potřebnou jasnost a uvědomění jak se věci skutečně mají. Protože vědět znamená opravdu hodně! Kromě partnerských a osobních rozboru jsou velmi zajímavé a užitečné dětské rozbory. Zde čísla radí jak dítě vychovávat, jak povzbudit, na co dát pozor a co je velmi důležité - pomohou odpovědět na otázku jakou školu vybrat a na co se ve vývoji a vzdělání zaměřit, atd.

Čísla mají jak logickou tak i magickou stránku. Například když mluvíme o jedničce, tak ta bude v osobním rozboru představovat mimo jiné projev našeho vlastního já (já sám). Když mluvíme o dvojce, můžeme si pod ní představovat pár, je to číslo komunikace a partnerství. Dá se tedy říct, že se v číslech schovává znatelná logika. Jelikož na čísla můžeme nahlížet z mnoha hledisek a lze je charakterizovat různými způsoby, není divu, že kromě logiky v nich nalezneme i něco magického. A co to je? Velmi podstatnou složkou numerologie je intuice. Je to něco, co dodává výslednému rozboru výstižnou podobu. Čísla jsou spojením světa fyzické reality, časového faktoru a osudu. Protože ať tomu věříme nebo ne existuje neviditelné a všudepřítomné energické pole které má vliv na naši existenci. Tím lze vysvětlit, proč pro jednoho ze dvou lidí narozených ve stejný čas bude rozbor vypadat jinak než pro toho druhého. Každý člověk má svoji vlastní cestu, učí se svým odlišným způsobem a zažívá různá období. A proto je skutečně dobře, že existují znalosti, jejíchž smyslem je lidem pomáhat a radit. Jednou z nich je numerologie a jsem ráda, že ji mohu zprostředkovávat těm, kdo se na mě obrátí.

Rozbor pro jednotlivce (astrologie a numerologie)

Rozbor pro firmy a podnikatele (astrologie a numerologie)

  • výběr vhodných uchazečů
  • rozbor obchodních partnerů
  • výběr data pro důležité události (svatba, otevření firmy, obchodní jednání atd.)

Numerologický rozbor – jako certifikát

  • ...skvělý dárek k narozeninám...
  • ...zajímavý dárek pro rodiče miminka (s doporučením výchovy atd.)...
  • ...netradiční dárek pro partnera a další...

Marina Matura (elezione@email.cz) .... Numerologie Brno